İkinci El Eşya Alım Satım

ikincielesya

İkinci el Eşya Alım Satım Sitesi

Evinizde kullanmadığınız ya da kullanmadığınız için bir köşeye attığınız eşyaları en yüksek fiyatla alıyoruz.İhtiyaç sahiplerine değerinde bir fiyatla ulaştırıyoruz.Eviniz için almak istediğiniz birçok eşya var ve siz bütçenizi yetiştiremiyorsanız 2.el eşya alım satım mağazalarını geziyorsunuz. Daha fazla gezip yorulmanıza gerek yok. Çünkü bizim 2.el eşyalarımız temiz, kaliteli,sağlam ve şık ikinci el eşyalardır. En renkli zevkinize uygun her çeşit ikinci el eşya için bize ulaşabilirsiniz.Başka kişilerin evinden aldığımız ikinci el eşyaları temizleyerek ve tamir ederek en sağlam ve en kaliteli hale getiriyoruz. Sizin yapmanız gereken tek şey evinizden bilgisayarı açıp sitemize girip eşyalarınızı beğenip telefon numaralarımızdan bizi aramak. Sizde bu hizmetten yararlanmak için bize ulaşabilirsiniz.

Nisan 2014 Vergi ve Beyanname Günleri

Nisan 2014 Vergi Takvimimaliye

SON ÖDEME GÜNÜ

NİSAN  2014  BEYAN VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

07 Nisan

1- Mart  Dönemi Çeklere Ait Değerli Kağıtlar Vergisi Bildirimi ve Ödenmesi

10 Nisan

1- 16 -31 Mart  Dönemi  I sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin         Beyanı ve Ödenmesi

15 Nisan

1- Mart Dönemine Ait Gider Vergilerinin (BSMV) Beyanı ve Ödenmesi

2- Mart  Dönemi Özel İletişim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

3- Mart Dönemi  II sayılı Listedeki Tescile Tabi Olmayan Araçlar ile   III ve IV sayılı Listedeki Ürünlere Ait ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi

21 Nisan

1- İlan ve Reklam Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi

24 Nisan

1- Mart Ayı 1 ila 31’i Arası Ücret Alan Sigortalılar İçin Prim Belgelerinin Verilmesi

2- Mart  dönemine Ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajının Beyanı

3- Mart  Dönemine Ait Damga Vergisinin beyanı

4- Mart Dönemine Ait Muhtasar Beyannamesinin verilmesi (Zirai ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç, çalıştırdıkları hizmet  erbabı sayısı 10 ve daha az olan işverenler vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her ay yerine Ocak, Nisan,Temmuz ve Ekim aylarının 23. günü akşamına kadar beyanname verebilirler.)

5- Mart  Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25 Nisan

1- 1-15  Nisan  Dönemi I sayılı Listedeki ürünlere ait Özel Tüketim Vergisi Beyanı ve Ödenmesi

2- Kurumlar Vergisi Beyanı

28 Nisan

1- Mart Dönemi Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Ödenmesi

2- Mart Dönemi Damga Vergisi Ödenmesi

3- Mart Dönemi Muhtasar Beyanname Tahakkuk Eden Verginin Ödenmesi

4- Mart Dönemi Katma Değer Vergisi Ödenmesi

30 Nisan

1- Kurumlar Vergisi Ödemesi

2- Mart Ayına Ait 4/a-b Kapsamındaki  Sigortalılar için Primlerin Ödenmesi

3- EMLAK VERGİSİ: 1.Taksidi, Mart,Nisan ve Mayıs aylarında ödenecektir.

4- Mart Ayına Ait Form (Ba) ve (Bs)’nin Verilmesi (VUK Teb. 396)

 

Not:  Yukarıda yazılı tarihler son beyan ve ödeme tarihini göstermektedir. Örneğin KDV beyannamesi 24 Nisan’a kadar verilebilir, ödemesi ise en geç 28 Nisan çalışma saati sonuna kadar yapılabilir.

DİKKAT: Bu tablo, beyan ve yükümlülükler listesinin tamamını içermemektedir.

Eğitim istisnası

vergigentr

EĞİTİM İSTİSNASI

Okul öncesi eğitim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. (GVK md.20)

Okul Öncesi Eğitim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre kurulan ve mecburi ilköğretim çağına gelmemiş çocukların eğitimini sağlayan okullardır.

İlköğretim Okulu: Milli Eğitim Temel Kanununa göre 6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini sağlayan okullardır.

Ortaöğretim Okulları: Milli Eğitim Temel Kanununa göre   ilköğretime dayalı, en az üç yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim okullarıdır.

Özel Eğitim Okulları: Engelliler için açılan okul öncesi ilköğretim ve ortaöğretim okullarını ifade eder. Daha geniş açıklama için GVK.Gn.T. no:254’ü inceleyin.

Vergi İncelemesi

vergi-gen-tr

VERGİ İNCELEMESİ

Vergi incelemesi ödenmesi gereken verginin doğruluğunu tespit etmek ve sağlamak için yetkililerce yapılır. İncelemeye ilişkin özellikli durumlar şöyledir.

1- İnceleme İş Yerinde Yapılır.

Mükellefin iş yeri uygun ise incelemenin iş yerinde yapılmasını istemelidir. Böylece incelemede hata yapılması önlenmiş olur.

2- İncelemeye Başlama.

Defterlerin istenmesi incelemeye başlama sayılmaz ve pişmanlıkla beyanname verilebilir. Ancak yazı ile incelemeye başlandığı veya incelemeye başlandığına dair tutanak tutulması halinde pişmanlık geçerli değildir.

3- Tutanağa Şerh Konması.

Mükellef inceleme sonunda tutanağı imzalamak zorundadır. İmzalanan tutanak geçerli sayılır ve maddi hata hariç tutanakta yazılı hususlar mükellefçe de kabul edilmiş sayılır ve itiraz edilmez.

Eğer mükellefin tutanakta yazılı hususlar hakkında bir itirazı varsa bu itirazın ne olduğu tutanağa şerh koyarak imzalamalıdır. Davalık bir durum ortaya çıktığında mükellef itirazını ileri sürebilir.

İnceleme tutanağı aksi ispatlanmadıkça kesin delil sayılır. Bu yüzden tutanağa geçirilen bilgilere göre salınan vergi ve cezalar yargı yerlerince onaylanır.

İhtirazi Kayıtlı Beyan Nasıl Verilir

vergigentr

İHTİRAZİ KAYITLA BEYAN

Vergi ile ilgili genel tebliğ, sirküler veya özelgede yer alan açıklamalara katılmayan mükellefler, bir yaptırıma muhatap olmamak için, bu düzenlemeler doğrultusunda beyanda bulunabilirler.

Ancak mükellefler düzenlemelerin veya idarenin görüşünün yasayla uyuşmadığını, beyanda bulunurken, beyanname üzerine şerh koyarak verebilirler.

İşte beyanname üzerine konan bu şerhe veya ayrı bir dilekçe ile vergi dairesine ulaştırılan itiraza, “İhtirazi Kayıtla Beyan” adı verilmektedir.

İhtirazi kayıtla beyan, İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesinin 3 numaralı bendi ile Vergi Usul Kanununun 112/5’inci maddesinde yer almıştır. İdari Yargılama Usulü Kanununda “İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine yapılan işlemlere karşı açılan davaların tahsil işlemini durdurmayacağı” hükme bağlanmıştır.

Bu hükme göre mükellefler kendi beyanlarına karşı ihtirazi kayıt koyarak dava açabilmektedirler. Ancak tarh edilen verginin süresinde ödenmesi gerekir, zira bu halde dava açılması tahsilatı durdurmamaktadır.

Davayı mükellef kazanırsa ödediği vergiyi iade olarak geri alabilir.